Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия на ООН за Европа по отношение на предложенията за изменения на правила № 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 и 127 на ООН, предложението за ново правило на ООН във връзка с челния удар, предложенията за изменение на Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) и предложението за нова Обща резолюция № 2 (M.R.2) за определенията на силовото предаване на превозните средства
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 and 127, the proposal for a new UN Regulation on frontal impact, the proposals for amendments to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), and the proposal for a new Mutual Resolution No. 2 (M.R.2) on vehicle powertrain definitions
Дата на документа: 22/10/2015
№ на документ: COM(2015) 537
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове