Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 8 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. - СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 8 TO THE GENERAL BUDGET 2015 OWN RESOURCES EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR
Дата на документа: 19/10/2015
№ на документ: COM(2015) 545
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове