Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 2 КЪМ ПРОЕКТА НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. Актуализиране по редове на прогнозните нужди за селскостопанските разходи и за рибарство Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията
Заглавие на английски: AMENDING LETTER N° 2 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2016 Updating of the estimated needs for agricultural expenditure and fisheries Managing the refugee crisis: immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration
Дата на документа: 14/10/2015
№ на документ: COM(2015) 513
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове