Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Административния комитет за Конвенцията ТИР по отношение на предложението за изменение на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the TIR Convention as regards the proposal to amend the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets
Дата на документа: 20/10/2015
№ на документ: COM(2015) 512
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове