Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно проведените от Комисията преговори в областта на експортните кредити по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on negotiations undertaken by the Commission in the field of export credits, in the sense of Regulation (EU) No 1233/2011
Дата на документа: 20/10/2015
№ на документ: COM(2015) 516
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове