Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета по търговията с услуги към Световната търговска организация, за получаване на одобрение във връзка с преференциалното третиране, надхвърлящо достъпа до пазара, който Европейският съюз ще предостави едностранно по отношение на услугите и доставчиците на услуги от най-слаборазвитите страни въз основа на освобождаването от задължения в областта на услугите на най-слаборазвитите страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Council for Trade in Services of the World Trade Organization to seek approval for preferential treatment going beyond market access to be unilaterally offered by the European Union to services and services suppliers of Least-Developed Countries on the basis of the LDC Services Waiver
Дата на документа: 14/10/2015
№ на документ: COM(2015) 501
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове