Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за дейността на фонд „Солидарност“ на ЕС през 2014 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL European Union Solidarity Fund Annual Report 2014
Дата на документа: 16/10/2015
№ на документ: COM(2015) 502
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове