Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно започването на консултации с Бурунди съгласно член 96 от Споразумението за партньорство от Котону
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the opening of consultations with Burundi under Article 96 of the Cotonou Partnership Agreement
Дата на документа: 09/10/2015
№ на документ: COM(2015) 500
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове