Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - Стъпки към завършването на икономическия и паричния съюз
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK - On steps towards Completing Economic and Monetary Union
Дата на документа: 21/10/2015
№ на документ: COM(2015) 600
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове