Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION laying down measures in view of progressively establishing unified representation of the euro area in the International Monetary Fund
Дата на документа: 21/10/2015
№ на документ: COM(2015) 603
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове