Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Адаптация на избраната посока: Проверка за пригодност на законодателството относно безопасността на пътническите кораби по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) - {SWD(2015) 197 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL REFIT Adjusting Course: EU Passenger Ship Safety Legislation Fitness Check - {SWD(2015) 197 final}
Дата на документа: 16/10/2015
№ на документ: COM(2015) 508
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове