Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за създаване на независим консултативен Европейски фискален съвет
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION establishing an independent advisory European Fiscal Board
Дата на документа: 21/10/2015
№ на документ: C(2015) 8000
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове