Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21.10.2015 година за оттегляне на предложение на Комисията за решение на Съвета относно представителство и вземане на позиция на Общността на международно равнище в контекста на икономическия и паричен съюз - COM(1998) 637 final
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 21.10.2015 withdrawing Commission proposal for Council decision on the Representation and Position Taking of the Community at International Level in the context of Economic and Monetary Union - COM(1998) 637 final
Дата на документа: 21/10/2015
№ на документ: C(2015) 8001
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове