Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози относно поетите задължения, плащанията и вноските на държавите членки за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions from Member States for 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019
Дата на документа: 23/10/2015
№ на документ: COM(2015) 523
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове