Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища (CESNI) и на пленарното заседание на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР) относно приемането на стандарт за техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the European Committee for drawing up standards in the field of inland navigation (CESNI) and at the plenary session of the Central Commission for the Navigation on the Rhine (CCNR) on the adoption of a standard concerning technical requirements for inland waterways vessels
Дата на документа: 27/10/2015
№ на документ: COM(2015) 549
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове