Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И ДО СЪВЕТА - Управление на кризата с бежанците: актуално състояние във връзка с изпълнението на приоритетните действия в рамките на Европейската програма за миграцията
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - Managing the refugee crisis: State of Play of the Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration
Дата на документа: 14/10/2015
№ на документ: COM(2015) 510
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове