Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Годишен доклад за 2014 г. относно финансовата помощ за разширяване - {SWD(2015) 201 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Annual Report on Financial Assistance for Enlargement in 2014 - {SWD(2015) 201 final}
Дата на документа: 30/10/2015
№ на документ: COM(2015) 548
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове