Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION of assessing the situation of non-reciprocity with certain third countries in the area of visa policy
Дата на документа: 05/11/2015
№ на документ: C(2015) 7455
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове