Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Стратегия на ЕС за разширяване - {SWD(2015) 210 final}{SWD(2015) 211 final}{SWD(2015) 212 final}{SWD(2015) 213 final}{SWD(2015) 214 final}{SWD(2015) 215 final} {SWD(2015) 216 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU Enlargement Strategy - {SWD(2015) 210 final}{SWD(2015) 211 final}{SWD(2015) 212 final}{SWD(2015) 213 final}{SWD(2015) 214 final}{SWD(2015) 215 final}{SWD(2015) 216 final}
Дата на документа: 10/11/2015
№ на документ: COM(2015) 611
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове