Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЯ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business - {SWD(2015) 202 final} {SWD(2015) 203 final}
Дата на документа: 28/10/2015
№ на документ: COM(2015) 550
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове