Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите членки през 2013 г. за постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2013 to achieve a sustainable balance between fihsing capacity and fishinf opportunities
Дата на документа: 11/11/2015
№ на документ: COM(2015) 563
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове