Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която Европейският съюз да заеме в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на удължаването на срока на мораториума върху митата върху предоставяните по електронен път услуги и на мораториума върху жалбите при липса на нарушение и при друга ситуация
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the Ministerial Conference of the World Trade Organization as regards an extension of the moratorium on customs duties on electronic transmissions and the moratorium on non-violation and situation complaints
Дата на документа: 06/10/2015
№ на документ: COM(2015) 483
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове