Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ДО 2020 г. - {SWD(2015) 187 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - THE MID-TERM REVIEW OF THE EU BIODIVERSITY STRATEGY TO 2020 - {SWD(2015) 187 final}
Дата на документа: 02/10/2015
№ на документ: COM(2015) 478
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове