Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно действието и резултите от Регламент (ЕС) № 1029/2012 относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report on the operation and effect of Regulation (EU) No 1029/2012 introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan
Дата на документа: 30/11/2015
№ на документ: COM(2015) 591
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове