Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз по отношение на решенията, които трябва да бъдат приети от Постоянната комисия на Евроконтрол относно ролите и задачите на Евроконтрол и относно централизираните услуги
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in respect of the decisions to be adopted by Eurocontrol's Permanent Commission, on the roles and tasks of Eurocontrol and on centralised services
Дата на документа: 23/11/2015
№ на документ: COM(2015) 805
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове