Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts
Дата на документа: 23/11/2015
№ на документ: COM(2015) 577
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове