Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)
Дата на документа: 24/11/2015
№ на документ: COM(2015) 588
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове