Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the Euro Area Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the economic policy of the euro area - {COM(2015) 692 final}
Дата на документа: 26/11/2015
№ на документ: SWD(2015) 700
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове