Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ЗА ЗАЕТОСТТА НА КОМИСИЯТА И НА СЪВЕТА придружаващ съобщението на Комисията относно годишния обзор на растежа за 2016 г.
Заглавие на английски: DRAFT JOINT EMPLOYMENT REPORT FROM THE COMMISSION AND THE COUNCIL accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2016
Дата на документа: 26/11/2015
№ на документ: COM(2015) 700
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове