Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United States of America, of the other part
Дата на документа: 13/10/2015
№ на документ: COM(2015) 491
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове