Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ПРОЕКТИ ЗА БЮДЖЕТНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2016 Г.: ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - 2016 DRAFT BUDGETARY PLANS: OVERALL ASSESSMENT
Дата на документа: 16/11/2015
№ на документ: COM(2015) 800
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове