Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Investing in jobs and growth - maximising the contribution of European Structural and Investment Funds
Дата на документа: 14/12/2015
№ на документ: COM(2015) 639
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове