Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар - {SWD(2015) 270 final}{SWD(2015) 271 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market - {SWD(2015) 270 final}{SWD(2015) 271 final}
Дата на документа: 09/12/2015
№ на документ: COM(2015) 627
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове