Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Цифрови договори за Европа - разгръщане на потенциала на електронната търговия
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Digital contracts for Europe - Unleashing the potential of e-commerce
Дата на документа: 09/12/2015
№ на документ: COM(2015) 633
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове