Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка, постигнат по отношение на Стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013—2020 г.) и Планa за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2013—2016 г. - {SWD(2015) 257 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress in the EU's 2013-2020 Drugs Strategy and 2013-2016 Action Plan on Drugs - {SWD(2015) 257 final}
Дата на документа: 27/11/2015
№ на документ: COM(2015) 584
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове