Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the People's Republic of China on the short-stay visa waiver for holders of diplomatic passports
Дата на документа: 15/12/2015
№ на документ: COM(2015) 643
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове