Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадковото изследване на работната сила в Общността
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of the labour force sample survey in the Community
Дата на документа: 14/12/2015
№ на документ: COM(2015) 628
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове