Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море за 2016 година
Заглавие на английски: Proposal for a Council Regulation fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks in the Black Sea
Дата на документа: 24/11/2015
№ на документ: COM(2015) 579
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове