Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 15.12.2015 година за приемане на Практическия наръчник за прилагане и управление на Европейската система за наблюдение на границите (Наръчник за EUROSUR) (само текстовете на английски, български, гръцки, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език са автентични)
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 15.12.2015 adopting the Practical handbook for implementing and managing the European Border Surveillance System (EUROSUR Handbook)(Only the Bulgarian, Croatian, Czech, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish texts are authentic)
Дата на документа: 15/12/2015
№ на документ: C(2015) 9206
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове