Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и напредъка на инициативата „Единно европейско небе“ за периода 2012—2014 г. (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and progress of the Single European Sky during the 2012-2014 period (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 16/12/2015
№ на документ: COM(2015) 663
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове