Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПОЛЗВАЩАТА СЕ С ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2014 Г. - {SWD(2015) 285 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON 2014 EIB EXTERNAL ACTIVITY WITH EU BUDGETARY GUARANTEE - {SWD(2015) 285 final}
Дата на документа: 16/12/2015
№ на документ: COM(2015) 649
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове