Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно напредъка в реализирането на „горещите точки“ в Италия
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Progress Report on the Implementation of the hotspots in Italy
Дата на документа: 15/12/2015
№ на документ: COM(2015) 679
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове