Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Осми шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство - 1 май — 10 декември 2015 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Eighth biannual report on the functioning of the Schengen area 1 May - 10 December 2015
Дата на документа: 15/12/2015
№ на документ: COM(2015) 675
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове