Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 2004/109/ЕО от 15 декември 2004 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursusant Directive 2004/109/EC of 15 December 2004
Дата на документа: 17/12/2015
№ на документ: COM(2015) 655
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове