Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Международното третиране на публични органи, отговорни за или участващи в управлението на публичен дълг, и на централните банки в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The International Treatment of Public Bodies Charged with, or Intervening in, Public Debt Management and of Central Banks in Third Countries under Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse
Дата на документа: 16/12/2015
№ на документ: COM(2015) 647
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове