Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006 от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци Образуване, третиране и трансгранични превози на опасни отпадъци и други отпадъци в държавите — членки на Европейския съюз, 2010—2012 г. - {SWD(2015) 291 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 1013/2006 of 14 June 2006 on shipments of waste Generation, treatment and transboundary shipment of hazardous waste and other waste in the Member States of the European Union, 2010-2012 - {SWD(2015) 291 final}
Дата на документа: 17/12/2015
№ на документ: COM(2015) 660
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове