Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Cooperation Agreement on Partnership and Development between the European Union and the Islamic Republic of Afghanistan
Дата на документа: 17/12/2015
№ на документ: JOIN(2015) 36
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове