Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изпълнение на Европейската програма за сигурност: план за действие на ЕС относно незаконния трафик и използване на огнестрелни оръжия и взривни вещества
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementing the European Agenda on Security: EU action plan against illicit trafficking in and use of firearms and explosives.
Дата на документа: 02/12/2015
№ на документ: COM(2015) 624
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове