Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно оценката по REFIT на Директива 2011/64/EС и относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the REFIT evaluation of Directive 2011/64/EU and on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco
Дата на документа: 21/12/2015
№ на документ: COM(2015) 621
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове