Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на ЕС за препоръка на Съвместния комитет за обратно приемане, създаден съгласно Споразумението за обратно приемане между Европейската общност и Руската федерация, по отношение на молбите за обратно приемане, изискващи организирането на интервюта
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION determining the EU position for a Recommendation of the Joint Readmission Committee set up under the Readmission Agreement between the European Community and the Russian Federation, with regard to readmission applications requiring the arrangement of interviewsReadmission Agreement between the European Community and the Russian Federation, with regard to readmission applications requiring the arrangement of interviews
Дата на документа: 18/12/2015
№ на документ: COM(2015) 666
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове